домБългарияПланират увеличение на бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски...

Планират увеличение на бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

- Advertisement -spot_img

Проект за изменение на насоките за кандидатстване е публикуван за обществено обсъждане със срок до 19 май 2023 година

Министерството на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) с цел одобрение на по-голям брой заявления.

Управляващият орган на програмата представя за обществено обсъждане проект на заповед, с която се изменят Насоките за кандидатстване по подмярката.

Предвижда се да бъдат одобрени по-голям брой заявления с равен брой точки и се променят условията за изпълнение на предложенията, с което се улеснява реализирането на проекти.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 19.05.2023 година чрез ИСУН 2020.

Проектът на заповед за изменение на Заповед № РД 09-399 от 19.04.2021 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган е публикуван в интернет.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини