домГораВ ДГС „Своге“ върви усвояването на дървесина след ледолома от 2021 г.

В ДГС „Своге“ върви усвояването на дървесина след ледолома от 2021 г.

- Advertisement -spot_img

В ДГС „Своге“ усвояването на повредената дървесина върви с добри темпове, след ледолома от 2021 г.

Тогава пострадаха близо 19 800 декара гора, като засегнатите площи от бук, дъб, габър, бял, черен бор, смърч и зелена дуглазка са на територията на четирите горскостопански участъка в ТП ДГС Своге. През 2023 година до момента са отдадени около 39 хил. куб.м. дървесина и предстои да се отдадат още 25  хил. куб.м. За сравнение през 2021 година са отдадени над 84 хил. куб.м. дървесина, а през 2022 година – над 130 хил. куб.м.

Бързото усвояване на пострадалата дървесина е от изключителна важност, за да се предотврати развитието на корояди, които впоследствие да нападнат и увредят здравите гори.

Трудните терени, лоша инфраструктура, пазарът, правят усвояването на повредената дървесина икономически неизгодно, но с негативни последици, затова ГДС Своге търси начини за нейното по-бързо усвояване.

Първоначалният оглед на по-малко от половината засегнати гори показва, че общият обем на падналите дървета е около 150 000 кубически метра. След пълната оценка на щетите този обем нарасна двойно  на 300 хил кубически метра. Все още се откриват труднодостъпни и недостъпни площи с повреди. При много големите студове се получава обледяване на клонките и те увеличават обема си. След това, мокрият сняг падайки върху по-голям обем, създава голям натиск и самите дървета не могат да издържат, в резултат на което се чупят и изкореняват. На някои места се налага описването на подотделите и заснемането им с дрон.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини