домБългарияМинистерството на земеделието и храните направи проверка във връзка със строителни дейности...

Министерството на земеделието и храните направи проверка във връзка със строителни дейности в местност Рожен

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните направи проверка във връзка със започнали строителни дейности в местност Рожен по инвестиционното предложение: „Изграждане на внушителен пилон с височина 111 метра“.

Проектът на инвеститора Фондация „Наследство в бъдещото“ е частно инвестиционно намерение, което ще се изгражда в терен частна собственост в поземлен имот в землището на село с. Соколовци, местност Рожен, земеделска земя, категория осма, начин на трайно ползване – постоянно затревена площ/ливада с площ 2316 кв. м.

След регулярна процедура за промяна на предназначението на земята е издадено разрешение за временно ползване на 196 кв. м земеделска земя за неземеделски нужди от Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян.

Собственик на имота с идентификатор 67965.5.89 е Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“, което е предоставило на инвеститора въпросния имот  с договор, в който е посочило изричното си съгласие за инвестиционното предложение.

Предоставена е схема за  поставяне на временен обект по чл.56 от Закона за устройство на територията. Представено е становище на 29.03.2023 г. от РИОСВ Смолян за съгласуване на обекта.

Разрешението за строеж и поставяне е издадено от главния архитект на община Смолян. Контролът по изграждането е от компетенцията на община Смолян, която би следвало да удостовери, че проектът отговаря на изискванията за безопасност.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини