домБългарияБАБХ издаде 24 акта и 135 предписания след проверки през миналата седмица

БАБХ издаде 24 акта и 135 предписания след проверки през миналата седмица

- Advertisement -spot_img

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 2268 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене от 26 до 30 юни 2023 г. вкл. по време на официалния контрол в цялата страна. Проверките са по планов контрол, по сигнали и жалби, и тематични.

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните възбраниха и насочиха за унищожаване общо 268,5 кг храни от животински и неживотински произход, както и 8,91 л храни от неживотински произход и 30 яйца без документи за произход и без маркировка.

Издадени са 24 акта за установяване на административно нарушение и 135 предписания.

Основните констатирани несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без етикетировка, без документи за произход; работещи обекти без да са вписани в регистъра по Закона за храните; несъответствия на сграден фонд, материално-техническа база, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; персонал без заверени лични здравни книжки.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини