домБългарияСрокът за подаване на заявления за Кампания 2023 е удължен до 21...

Срокът за подаване на заявления за Кампания 2023 е удължен до 21 юли

- Advertisement -spot_img

Земеделските стопани ще могат да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 21 юли 2023 г. Промяната е възможна след публикуваното на 30.06.2023г. в Държавен вестник (ДВ) допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. 

От ДФЗ обръщат внимание, че с промяна на датата за край на кампанията, ще се промени и датата към която се проверява възрастта на животните, което е условие за допустимост по някои интервенции.

В същия брой на ДВ са обнародвани и направените промени в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. 


С оглед намаляване на административната тежест за стопаните, предстои ДФ „Земеделие“ да разработи и публикува образци на Плана за управление на хранителните вещества, Плана за паша, както и на документа, издаван от агроном, доказващ, че трайните насаждения са в период на плододаване. Същите се предвижда да бъдат достъпни в индивидуалните профили на кандидатите в Системата за електронни услуги (СЕУ) в указаните срокове.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини