домГора357 декара с нови гори ще бъдат създадени през тази година  в...

357 декара с нови гори ще бъдат създадени през тази година  в ДГС-Добрич

- Advertisement -spot_img

357 декара с нови гори ще бъдат създадени през тази година  в ДГС-Добрич. 249 декара са по проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, като на 205 декара от тях вече е извършено почистване и след почвоподготовката предстои да бъде направено есенно залесяване. Със средства по ОПОС ще бъде направено още осветление на 841 декара и подпомагане на естественото възобновяване на 4649 декара. 

63 декара са новите култури по проект „Земите и горите на орела“ на програма Life, като половината от тях са залесени през пролетта, а за останалите е предвидено залесяване със собствени работници през есента. Предстои на оставащите 30 декара да се извърши почистване на терена и почвоподготовка. По този проект от стопанството отчитат изключително добри резултати, като от началото на годината до момента е извършено и попълване на 19 декара култури, отглеждане на 95 декара и създаване на 900 метра линейни огради за опазване на младите гори от животни. 

45 декара е компенсационното залесяване в ДГС-Добрич през 2023г., като то ще бъде през есента и ще се използват церови фиданки, които са произведени в разсадниците на СИДП. От стопанството имат идея да включат в създаването на тези нови гори и граждани, както и ученици, които проявяват интерес към работата на лесовъдите и уроците по Горска педагогика. 

Една много силна година, откъм създаването на нови култури, отчитат от териториалното поделение. През 2023г. в Добрич ще бъдат залесени 6 пъти повече гори в сравнение със средногодишното предвиждане, коментират от ръководството на стопанството. 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини