домГораСлужители от ГСС – Пловдив провериха изпълнението на дейностите в четири генеративни...

Служители от ГСС – Пловдив провериха изпълнението на дейностите в четири генеративни семепроизводствени градини

- Advertisement -spot_img

Служители от Горска семеконтролна станция – Пловдив, съвместно с представители на държавни горски стопанства: Смилян, Смолян и Славейно, извършиха проверка на състоянието на четири генеративни семепроизводствени градини от бял бор. На терен бяха показани нагледно мероприятията, който трябва да бъдат извършени и бяха дадени указания и насоки на изпълнителите за необходимите дейности по формиране на короните на дърветата, изсичане на самосев и издънки, изнасяне на отпада и вършината извън площта на градините и др.

Генеративните семепроизводствени градини се създават с фиданки, произведени от семена и с резници от подбрани кандидат-елитни дървета. Произведените в тях репродуктивни материали се  използват за лесовъдски цели. Те са с  контролиран произход и с ценни наследствени качества.

С дейностите, които се извършват при стопанисването на вегетативните и генеративните градини се цели формиране на короните на фиданките, така че да бъде задържан растежа по височина на дърветата и да бъде по-лесно, в зависимост от дървесния вид, брането на шишарки, съплодия и плодове, да се стимулират растенията за редовно и обилно семеносене и плодоносене.

56 са семепроизводствените градини в България, като общата им площ е 144,38 ха. В тях се стопанисват и отглеждат дървесни видове от акация, бял и черен бор, корков дъб, летен дъб, бяла ела, атласки кедър, дребнолистна, едролистна и сребролистна липа, бяла мура и сребрист смърч.  Чрез вегетативните и генеративните градини се гарантира запазването на горското генетично разнообразие, развитието на семепроизводството и източниците на репродуктимвни материали у нас.  За доброто стопанисване и качественото извършване на дейностите в градините, за да се постигнат целите им, експерти на двете горски семеконтролни станции – София и Пловдив извършват контролни проверки, дават предписания и оказват методическа помощ при осъществяване на необходимите мероприятия в тях.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини