домБългарияЗаместник-министър Маринов: Превантивният контрол на дейностите в горите е основен приоритет в...

Заместник-министър Маринов: Превантивният контрол на дейностите в горите е основен приоритет в работата на МЗХ

- Advertisement -spot_img

Превантивният контрол на дейностите в горите е основен приоритет в работата на МЗХ. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов на работна среща с представители на бранша от горския сектор в гр. Шумен. В дискусията участваха още директорът на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев и директорът на Североизточното държавно предприятие Шумен инж. Петър Петров.

Заместник-министърът посочи още, че се следи стриктно за спазване на нормативната база с приоритет на превантивния пред текущия и последващия контрол. Според него по-важно е да не се допускат нарушения, а не дейността да е насочена към констатиране на вече извършени нередности и налагане на глоби. Той акцентира още, че санкции ще продължат да се налагат винаги, при установяване на нарушения при стопанисването и ползването на горските територии.

Фокус на дискусията бе нормативната уредба, като представителите на бизнеса поставиха въпроси отново за промени в наредбата за сечите. „Нашата цел е да запазим биоразнообразието, но са важни и хората, и икономиката. С Наредбата трябва да се намери баланс между екология, икономика и социалната функция на горите“, подчерта заместник-министър Маринов.

Участниците в срещата очертаха като фактор, затрудняващ дейността им, недостатъчните пътища в горските територии и тяхната поддръжка. Заместник-министърът поясни, че се планира разработването на Национална стратегия за горска пътна мрежа. Той каза, че  в момента се водят разговори с научната общност и се предвижда възлагане на разработването ѝ. Заместник-министър Маринов коментира още, че има нужда от стабилизирани пътища, защото без тях не може целогодишно да се работи в горските територии и да се изпълняват планираните лесовъдски дейности.

Темата за цените на дървесината бе поставена от бранша като проблем, който затруднява и ограничава дейността. „През 2022 година повишаването на стойностите на много от енергоносителите беше причина много хора да се върнат към традиционния начин за отопление – на дърва, което завиши търсенето и цената на суровината“, каза заместник-министър Маринов. Той поясни, че се търсят начини за решаване на проблема, но това изисква време.

„Над 70% от гората е държавна собственост. Работата на държавата е да се грижи за хората и затова водещ приоритет е да осигурим дърва за огрев на местното население“, допълни заместник-министърът. Според него е приоритетно гарантирането на количествата за хората на поносима цена.

На срещата беше дискутиран вносът и износът на дървесина, както и административните процедури. Според бранша е добре да се работи в посока намаляване на административната тежест и по-голяма електронизация на процесите в горската система.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини