домБългарияДФЗ публикува образци на заявления за кандидатстване по интервенциите чрез оперативни програми...

ДФЗ публикува образци на заявления за кандидатстване по интервенциите чрез оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

- Advertisement -spot_img

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) публикува образци на оперативни програми и заявления за одобрението им за предстоящия прием по интервенциите чрез оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“, съгласно Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
Образците на заявления са утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ и са качени на сайта на Фонда в секции „Плодове и зеленчуци“ и  „Мляко и млечни продукти“.
Приемът за нови оперативни програми в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ ще се проведе в периода 2 – 13 октомври 2023 г., съгласно публикуваната на 12.09.2023 г. Наредба № 13 от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. 
ДФ „Земеделие“ напомня на кандидатите, че с влязлата в сила от 1 януари 2023 година промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители, всички желаещи да подадат заявления за подпомагане по интервенциите, включени в Стратегическия план, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и комуникацията между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ също следва да подадат заявленията си за одобрение на оперативна програма единствено чрез СЕУ, като подпишат заявленията си с квалифициран електронен подпис (КЕП). В случай, че кандидатите нямат регистрация в СЕУ, следва да се регистрират.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини