домЖивотновъдствоФАО е домакин на първата по рода си световна конференция за устойчива...

ФАО е домакин на първата по рода си световна конференция за устойчива трансформация на животновъдството

- Advertisement -spot_img

Участници от различни сектори и от цял свят се събраха в Рим днес за откриването на първата по рода си Световна конференция за устойчива трансформация на животновъдството. Събитието има за цел да отговори на неотложното предизвикателство как да произвеждаме повече с по-малко въздействие върху околната среда, по-малко социално въздействие и по-голяма икономическа възвръщаемост с по-голям капитал, посочи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), която стои зад конференцията.

„Животновъдството е жизненоважна част от нашите хранително-вкусови системи, осигуряващи основни хранителни вещества за всички и подобрени поминък и икономически възможности за милиарди хора по света“, каза генералният директор на ФАО Ку Донгю в забележки, откривайки тридневната конференция, предаде БТА. ФАО се застъпва за това, че подобряването на ефективността е от съществено значение за производството на повече с по-малко. В случая с добитъка ефективността може да се преследва чрез оптимизиране на преобразуването на фуража, намаляване на загубите и отпадъците на фураж и подобряване на оползотворяването на хранителните вещества, като всичко това може да намали натиска върху биоразнообразието, земните и водните ресурси, както и да намали емисиите на парникови газове и да смекчи влошаването на околната среда.

„Трябва да ценим всички хора, които предоставят и произвеждат животински протеинови продукти, и след това да работим заедно за това как да подобрим всички предизвикателства, свързани със сектора“, заяви Ку и подчерта, че много деца по света нямат достъп до мляко.

Според него успешната устойчива трансформация на животновъдството също така изисква интегриран подход, който намалява риска от зоонозни заболявания и се справя с проблема с антимикробната резистентност (АМР).

Генералният директор призова всички участници активно да споделят своя опит, подчертавайки, че конференцията е предназначена да даде глас на всички заинтересовани страни, включително дребни фермери и скотовъдци, местни общности и маргинализирани групи. Той подчерта и едновременното домакинство на Световния младежки диалог за устойчива трансформация на животновъдството, организиран в сътрудничество със Средиземноморския университетски съюз (UNIMED) и фокусиран върху възможностите и решенията за овластяване на младите хора в животновъдния сектор.

Събитието

Конференцията се състои от няколко панела на високо ниво, фокусирани върху политиката и гъсто програмирани пленарни сесии, тематично организирани в съответствие с четирите по-добри: по-добро производство, по-добро хранене, по-добра околна среда и по-добър живот. Обсъжданите теми варират от храна за животни и генетика, здраве и хуманно отношение към животните, хранене на хората и технологични иновации, включително клетъчно базирани храни, до казуси в практиките за смекчаване на климата и адаптиране, управление на природните ресурси и състоянието на знанията относно емисиите на парникови газове.

Страничните събития включват презентация за предстоящата Международна година на камиловите, нов доклад на ФАО за емисиите на метан от животновъдни и оризови системи и откриване на съвместна изложба за устойчива трансформация на добитъка и устойчива селскостопанска механизация.

Младежкият диалог включва комбинация от истории за успех, събития за мозъчна атака и множество работни сесии.

Резултатите от конференцията ще бъдат представени и допълнително обсъдени в подкомитета по животновъдство към Комитета по земеделие, където членовете на ФАО очертават конкретни принципи, приоритети и пътища за стимулиране на устойчива трансформация на животновъдството в различните региони и контексти по света.

„Заедно можем да изградим по-устойчиво, издръжливо и приобщаващо бъдеще за сектора на животновъдството, което е от полза както за хората, така и за планетата“, коментира генералният директор Ку.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини