домГораСдруженията на ловци на трюфели искат запазване на досегашния модел на облагане...

Сдруженията на ловци на трюфели искат запазване на досегашния модел на облагане на приходите

- Advertisement -spot_img

Сдруженията на ловци на трюфели заявяват в позиция, изпратена до медиите, че застават твърдо зад искането да бъде запазен досегашният модел на облагане на приходите от добива на диворастящи гъби и трюфели, билки, лечебни растения. Според тях патантен данък не е оправдан и справедлив спрямо физическите лица, изкарващи прехраната си с добив на недървесни горски продукти, гъби и трюфели, предаде БТА.

Към момента те са облагани с данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността: с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност; с 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство.

„Смятаме, че единственият справедлив начин за облагане остава посоченият по-горе метод – който какъвто приход е реализирал, точно за толкова да плати дължим данък“, посочват сдруженията на ловци на трюфели.

Те допълват, че освен заплащането на данък събирачите на недървесни горски продукти и гъби задължително трябва да заплащат позволително на собствениците на териториите, в които работят. Отделно при упражняване на дейността си формират странични разходи (амортизация и поддръжка на автомобили, данъци и такси за тях, поддръжка на кучета и т.н.), които са немалък процент от прихода им.

Според позицията, натоварването с плащането на патентен данък и съпътстващите го други разходи ще обезсмисли извършването на въпросните дейности и ще остави хиляди изхранващи се от този вид дейност без прехрана, а това са предимно лица от райони с трайна безработица. За много от тях административната тежест при заплащане на патентен данък, подаване на данъчни декларации и всички съпътстващи изисквания и процедури са непонятни и невъзможни за изпълнение. Затова те държат дължимите данъци да се внасят на името на събирачите от платеца/изкупвача, както досега.

„Държим да подчертаем, че от години сдруженията ни се борят за регламентиране с нарочен закон на добива и търговията с трюфели, за да опазим находищата от посегателства и неприродосъобразен добив и да затворим всички „вратички“ за феодализация на бранша, укриване на данъци и прочие. Държавата в нито един момент не откликна на тези наши опити, а през всичките години демонстрира незаинтересованост и безхаберие към проблемите ни“, пише още в позицията. 

Сдруженията настояват в най-кратки срокове с тяхно участие да бъдат направени допълнения в Закона за горите, които да спомогнат за овладяване на посегателствата над находищата на диворастящи гъби и трюфели и да дадат глътка въздух на заетите в този бранш.

„В края на месец август 2023 година отправихме писмени молби до Министерството на финансите с искане за среща, на която да изложим спецификата на дейността ни, да обсъдим бъдещите мерки и има ли смисъл от тях, но до ден-днешен отговор оттам нямаме. Резултатът е виден – качените законопроекти“, посочват сдруженията на ловци на трюфели.

Те заявяват, че вследствие на незаинтересоваността от страна на държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните и Министерството на финансите имат намерение до една седмица да пристъпят към организиране на ефективни протестни действия с цел да защитят съществуването на поминъка си.

Тази позиция идва като резултат от публикуваните по-рано тази седмица от Министерството на финансите за обществено обсъждане законопроекти за изменение и допълнение на данъчните закони.

Предложените промени са в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за местните данъци и такси. Срокът за становища и коментари по законопроектите е един месец.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини