домБългарияМЗХ предвижда намаляване на административната тежест по подмярка 4.1 от ПРСР (2014-2020...

МЗХ предвижда намаляване на административната тежест по подмярка 4.1 от ПРСР (2014-2020 г.)

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по две процедури – BG06RDNP001-4.012 и BG06RDNP001-4.008 от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР).

Изменението е свързано с промяна в условията за изпълнение и по-конкретно актуализиране на изискуемите от кандидатите документи приложими при подаване на искания за плащания. С изменението ще се намали административната тежест, като ще отпаднат или ще се актуализират част от изискуемите документи, които бенефициентите по процедурата прилагат при подаване на исканията за плащане по изпълнени проекти.

Актуализацията има за цел да улесни процеса по подготовката на искания за плащане и оптимизиране на сроковете за изплащане на помощта.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикуваните документи е до 06 октомври 2023 г., включително.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини