домБългарияВътев инспектира възстановени участъци от диги на „Напоителни системи“ край Пловдив

Вътев инспектира възстановени участъци от диги на „Напоителни системи“ край Пловдив

- Advertisement -spot_img

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев инспектира възстановени участъци от диги на „Напоителни системи“ край Пловдив. В резултат на паднали валежи във водосбора на р. Стряма в началото на месец септември бяха компрометирани участъци от дигите и бермите по корекция на р. Стряма, които „Напоителни системи“ ЕАД стопанисва.

След предприети действия от страна на Дружеството, с техника и механизация, са възстановени нарушените диги и берми по корекция на р. Стряма в землището на с. Трилистник.

За участъците по корекция на реката в землището на с. Стряма е изготвена техническа документация и предстои възстановяването й до края на годината. За компроментирания  участък в землището на с. Калековец към момента се подготвя техническа документация и ще се предприемат действия за възстановяване, чрез финансиране от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

„Напоителни системи“ ЕАД продължава да предприема действия за възстановяване на скъсаните берми и диги по корекция на р. Стряма в участъците, които стопанисва, с цел предпазване от вредното въздействие на водите.

В инспекцията участваше и областният управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев и заместник-председателят на Комисията по земеделието, храните и горите към Народно събрание Росен Костурков.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини