домБългарияСтартира кампания за стимулиране на биопроизводството

Стартира кампания за стимулиране на биопроизводството

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните ще стартира кампания за стимулиране на биопроизводството. Това стана ясно по време на първия Консултативен съвет по биопроизводство, който се проведе в МЗХ. Кампанията ще се реализира съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Институтите към Селскостопанска академия, аграрните университети и областните дирекции по земеделие под формата на информационни дни. Тя ще се реализират през месец ноември тази година,  в 28-те областни градове и още 28 общини, на територията на цялата страна. Целта е привличане на нови земеделски стопани към биопроизводството. Инициативата се предприема в отговор на данните от последните години за намаляване на биоплощите в България. Броят на операторите в система на контрол е с тенденция за намаляване през последните 5 години. Към края на 2019 г. в електронния регистър са вписани 6405 оператора и подизпълнители, а в края на 2022 г. броят им е 4863 или 24 % по-малко. Част от намаляващaта тенденция са и сертифицираните земеделски стопани. За периода 2019-2022 г. биологичните площи намаляват средно с 13 %, докато площите в преход се увеличават средно с 61 %.

По време на Консултативния съвет, министърът на земеделието и храните Вътев обяви, че в спешен порядък ще бъдат проведени срещи със заинтересованите страни за преразглеждане на проекта на План за биологичното производство, след което ще стартира разглеждането му на вътрешноведомствена комисия. „Този документ е с изключителна важност в социален аспект. В него се предвиждат промоционални кампании за популяризиране сред обществото на ползите от консумацията на биологични храни“, посочи той.

Министърът подчерта, че трябва да се придържаме към европейските директиви за този тип производство като целта е да се увеличават биоплощите, с оглед високото качество на продукцията от тях. „Много важно е да работим за създаване на оптимални условия за осъществяване на продажбата на биопродуктите от производителите, за осигуряване на реален пазарен дял за тях“, допълни министър Вътев. Той уточни, че целта на МЗХ е потребителите да консумират здравословна храна на достъпни цени.

„Имам желание да си поставим една благородна цел, до 2025 година храненето в детските градини и училищата в страната, поне в основния курс на обучение да бъде безплатно, като в същото време да е пълноценно. Точно там имат място и биопродуктите“, каза той.

По време на срещата беше обсъдена възможността за създаване на нова наредба за повече доставки на био продукти в училищните схеми. Заместник-министър Таня Георгиева благодари на участниците за всички отправени предложения и увери, че всяка едно от тях ще бъде разгледано.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини