домБългарияЗапочват приеми за новия програмен период на Програмата за морско дело, рибарство...

Започват приеми за новия програмен период на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури

- Advertisement -spot_img

Започват приеми за новия програмен период на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Това стана ясно по време на Консултативния съвет по риба и рибни продукти, който се проведе в МЗХ. В него участваха министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, заместник-министърът Деян Стратев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Николай Георгиев. По време на Съвета беше обсъдена актуална информация, срокове и планирани дейности за предстоящата 2024 г.

Първият прием, който ще се отвори е по мярка 3.1 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ с бюджет 694 309 лв. Подготвят се за прием и процедурите за изпълнението на стратегиите по подхода ВОМР с бюджет 35 079 592 лв. и текущите разходи с бюджет 11 693 197 лв.

За инвестиции и иновации в аквакултурите е отделен ресурс от 11 434 596 лв. Предстои да бъдат отворени и мерки за инвестиции в преработката продукти от риболов и аквакултури с бюджет 5 061 647 лв. За мерките за контрол и правоприлагане и събиране на данни са разчетени приблизително 36 000 000 лв.

На Консултативния съвет бяха обсъдени и квотите за риболов на цаца и калкан в Черно море. През 2023 г. те бяха определени с Регламент (ЕС) 2023/195 от 30 януари 2023 г. Съгласно националното законодателство ИАРА може да започне процедура по разпределяне на квотите за калкан, която отнема две-три седмици, едва след публикуването на регламента. Така на практика рибарите получават годишните си квоти с месец и половина забавяне, което ги лишава от законното им право да извършват улов на калкан за този период, това оказва отражение върху риболовната им активност и се явява също така една от причините за неусвояване на квотата.

С цел квотата да се усвоява, считано от първи януари всяка календарна година, след приемането на законодателни промени ще бъде предоставена възможност да се определят условията за улов на квотирани видове риба или други водни организми, без да е налице влязъл в сила акт на ЕС. При подготовката на проект на общия административен акт ще бъде съобразено количеството, което е договорено и предстои да бъде разпределено за България за следващата календарна година.

По време на Съвета бе представена и актуализация на националния списък с търговски обозначения на продуктите от риболов и аквакултури, приети на територията на страната с цел предоставянето на достъпна и разбираема информация на потребителите и на заведенията за обществено хранене. Продуктите могат да бъдат предлагани, само ако подходяща маркировка или етикетиране указват търговското обозначение на видовете и тяхното научно наименование.

В Консултативния съвет участваха и представители на Българската асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус, Националната асоциация на рибопроизводителите, Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и Сдружение „Черноморски изгрев“.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини