домБългарияФермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ

Фермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ

- Advertisement -spot_img

   От днес до 15 ноември чрез Система за електронни услуги (СЕУ) кандидатите по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“, както и по интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, следва да подадат информация за издадените констативни протоколи от съответните национални паркове, на чиято територия са извършвали високопланинска паша през Кампания 2023.
   Въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи в СЕУ е задължително само за тези бенефициери, които са заявили подпомагане по някоя от изброените интервенции и/или направления за сезонна паша.
   За улеснение на стопаните са изготвени подробни Указания със стъпките за попълване на данните в СЕУ, които са публикувани на сайта на ДФЗ
   Документите се считат за успешно подадени тогава, когато заявлението стигне до статус „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“.
   Важно е фермерите да знаят, че след изтичане на нормативно регламентирания срок (15 ноември 2023г.) те няма да могат да въвеждате данни и да прикачват документи в СЕУ.
   Обръщаме внимание, че данните в прикачените документи следва да съответстват на въведените данни, които вече са подадени в таблиците в СЕУ. При установени несъответствия в тях ДФЗ може да не одобри заявлението, както и да откаже или да намали подпомагането по тази интервенция.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини