домБългарияЙоцев: Обединяването на земеделските производители е приоритет на МЗХ

Йоцев: Обединяването на земеделските производители е приоритет на МЗХ

- Advertisement -spot_img

„Обединяването на земеделските производители в признати групи и организации е от основните приоритети за екипа на Министерство на земеделието и храните. Стремежът е да се прилагат политики и инструменти, с които да бъдат насърчавани всички форми на коопериране без да се оказва  пряко влияние, защото нашето разбиране е, че сдружаването е доброволен и осъзнат процес.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща с представители на Българска аграрна камара в МЗХ. „С използване на вече утвърдилите се инструменти за подкрепа на групи и организации на производители стопаните ще могат да осъществяват много по-добър маркетинг чрез формиране на общи продуктови партиди с общи, минимизирани разходи за сортиране, опаковане и транспорт, осигурявайки си конкурентно предимство на пазара. Считаме, че това е необратим процес и успешното бъдеще на българските фермери на общия европейски пазар“, допълни заместник-министърът.

„Важно е да мотивираме колегите си от бранша да припознаят ползите от обединение и коопериране“, заяви от своя страна Цветан Цеков от УС на Българска аграрна камара. Той подчерта, че подкрепата на институциите за обединяването на земеделските производители е много важна. От бранша подчертаха важността националните и европейски приоритети в земеделието по отношение подкрепата на групи и организации на производители и фискалните политики да бъдат в синхрон. Във връзка с осъществяване на държавния контрол върху фискалната дисциплина с представители на НАП беше дискутирана необходимостта от изготвяне на подробни методологически указания относно данъчния статус на признатите от министъра на земеделието и храните организации на производители и на техните членове. Представителите на НАП поеха ангажимент за провеждане на отделна среща в разширен формат, на която да бъдат поканени и представители на Министерство на финансите, където да бъдат обсъдени конкретни стъпки по разработване на такава методология.

Акцент в дискусията, в която взеха участие и представители на Българска банка за развитие, беше обсъждането на възможностите за осигуряване на краткосрочно и дългосрочно преференциално кредитиране на групи и организации на производители и тяхното обезпечаване. Специално внимание беше обърнато на проучването на възможността средства от инструмента за управление на риска в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони да бъдат насочени към механизъм за подпомагане създаването на гаранционен фонд, с който да се гарантират кредитните линии, предоставяни на организации на производители. Изпълнителният директор на БАК Светлана Боянова заяви, че е необходимо ясно да се очертае обхвата и приложното поле на инструмента за управление на риска в новия програмен период, като това изисква подкрепата и одобрението на всички заинтересовани институции. Във връзка с прилагането на вече утвърдените финансови инструменти Симеон Караколев член на УС на камарата изрази удовлетвореност от усилията за бързото разработване и нотифициране на мярката за подпомагане за загубите, причинени от кризата в Украйна, както и за увеличаване на размера и разширяването на обхвата на помощта и към организациите на производители. На срещата бяха обсъдени и възможностите за подпомагане с национални средства.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини