домБългарияЗаместник-министър Стратев посети два обекта по ПМДР 2014-2020

Заместник-министър Стратев посети два обекта по ПМДР 2014-2020

- Advertisement -spot_img

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев посети два обекта финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. в област Стара Загора. Общата инвестиционна стойност на проектите на двете дружества е 1 800 000 лв.

Единият обект е за производство на спирулина, което се намира в с. Зимница, общ. Мъглиж. Това е единственото стопанство за спирулина в България и в него са реализирани три проектни предложения по мярка 2.1. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ по ПМДР, включително оранжерийно отглеждане на водорасли чрез фото биореактор. Инвестицията повишава производителността на предприятието. Компанията има вече изпълнен проект за закупуване на автоматичен сепаратор и пакетиращи мощности.

Заместник-министър Стратев посети и рибовъдна ферма край яз. Могилово, която е бенефициент по ПМДР и е изпълнила проект за разширение на садково стопанство със спомагателни обекти към него. Инвестицията включва изграждане на собствена риболюпилня и аераторна система около садките в язовира. Производствената система във фермата се прилага при отглеждане на шаран. Изградена е и система от възобновяеми енергийни източници, която повишава енергийната ефективност.

Посещенията на заместник-министър Стратев, на обекти по ПМДР, са част от финалната годишна среща на Националната рибарска мрежа в гр. Стара Загора.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини