домБългарияУчениците от Образцов чифлик участваха в проект по земеделие и семезнание

Учениците от Образцов чифлик участваха в проект по земеделие и семезнание

- Advertisement -spot_img

Ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе се включиха в проекта „Ученически практики – 2“. Инициативата ще допринесе практикуващите да са по-подготвени и конкурентоспособни в реална работна среда и да се радват на труда си пълноценно.

 15 младежи от професиите техник на селскостопанска техника, фермер и лаборант ще придобият практически знания и умения в Института по земеделие и семезнание ,,Образцов чифлик‘‘ – Русе, като за всеки от тях бяха осигурени наставници – водещи научни работници.

Проектът предвижда учениците от професия лаборант, професионално направление „Химични продукти и технологии“, и специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“ да придобият практически познания, свързани с работата в една лаборатория, използването на техниката и технологиите в лабораториите, провеждането и количественото и качествено отчитане на опитите по време на практическото обучение.

Учениците от професия фермер, професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, и специалност „Производител на селскостопанска продукция“ ще придобият практически познания, свързани с хербологията, фитопатологията, растителната защита и ентомологията при отглеждането на растителна продукция. Тези знания ще бъдат усвоявани в хода на практическото обучение в различните стадии на отделните култури.

Учениците от професия техник на селскостопанска техника, професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ и специалност „Механизация на селското стопанство“ ще придобият практически познания, свързани с технологичните процеси в едно земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на земеделската техника. Новите умения ще бъдат придобити чрез практическо обучение и работа с машините.

По време на работата по проекта бяха спазени заложените програми за всяка професия. След въвеждащите теми по организацията на работа в Института по земеделие и семезнание, фирмената политика за здраве и безопасност при работа и определяне на работните места, учениците започнаха изпълнение на конкретни дейности. Всяка тема започна с теоретична част и последващо изпълнение на практическа задача.

Фермерите се запознаха с групиране на плевели, биологичните им особености и вредата, която нанасят. Установиха видовете плевели в зимуващите посеви ечемик и пшеница. Лаборантите проучиха методиката на работа с аналитична везна и особеностите при работа с различните материали. На техниците на селскостопанска техника  бяха представени използваните селскостопански машини и извършваните операции на опитните полета.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини