домКурсПравят Централен регистър за проследимост на храните

Правят Централен регистър за проследимост на храните

- Advertisement -spot_img

Проект на наредба за Централния регистър за проследимост на храните е публикуван в Портала за обществени консултации, видя Agriculture.bg.

Наредбата предвижда създаване на Централен регистър за проследимост на храните, с който се урежда функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация по веригата за доставки на ниво търговия на едро в страната.

По този начин ще се гарантират правата на потребителите и техния информиран избор.

Регистърът следва да осигури централизиране и систематизиране на информацията относно проследимостта на храните по агрохранителната верига, става ясно от проектодокументацията.

Съгласно изискванията заложени в документа, бизнес операторите ще са длъжни да подават информация в електронен вид за всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната на храни и всяка последваща дистрибуция на храните на етап търговия на едро, в срок до 72 часа от получаване на конкретното количество (партида/пратка) храни, но не по-късно от часа на напускане на стоката от производствения или търговския обект.

Предвижда се Централният регистър ще съдържа информация за произведените, преработени и/или дистрибутирани количества храни.

Прилагането на новите разпоредби ще улеснят и подобрят извършването на официален контрол и осигуряването на проследимостта на всички етапи от производството и дистрибуцията на храни.

С наредбата се урежда функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация от Централния регистър за проследимост на храните по веригата за доставки на ниво съхранение и търговия на храни на едро в страната./Agriculture.bg

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини