домГораТП „ДГС Благоевград“ раздава дръвчета за Седмицата на гората

ТП „ДГС Благоевград“ раздава дръвчета за Седмицата на гората

- Advertisement -spot_img

Наближава седмицата на гората (03 – 09.04.2023).

Традиционно ТП „ДГС Благоевград“ ще раздаде фиданки на желаещите да си засадят и да се грижат за дръвчетата.

Това ще стане на 04.04.2023г. (вторник) от 10 часа пред сградата на горското стопанство – ул. „Зора“ 18.

На жителите и гостите на града безвъзмездно ще бъдат предоставени семенищни фиданки от следните дървесни видове:

  • Бяла бреза – 50 броя;
  • Черен дъб – 100 броя;
  • Туя източна – 150 броя;
  • Птиче грозде – 100 броя;
  • Люляк – 100 броя.

Програма

СТРУКТУРАМЕРОПРИЯТИЕДАТА
1.ЮЗДПГорска педагогика и залесяване на 40бр. дървета в Перник;Залесяване в района на ТП „ДГС Разлог“. В залесяването, освен служители на ЮЗДП, участие ще вземат и ученици от 5- и и 6-и клас от село Баня. На учениците – доброволци ще бъдат раздадени промотиращи материали по проект на ОПОС;Кампания по залесяване с АУБ;По повод 50-годишнината на МГ в Благоевград, 50 дръвчета ще бъдат предоставени за залесяване;
03.04.
05.04

03-09.04
2.ДЛС АРАМЛИЕЦПролетно почистване и облагородяване на зоните около административната сграда на стопанството и ловния дом;Отглеждане на гиданките, залесени миналата година;03-09.04.
3.ДГС БЕЛИЦАПрояви с ученици;03-09.04.
4.ДГС БЕЛОВОТържествено откриване на Седмицата на гората;Почистване на алеята и горския разсадник;Засаждане на декоративни дървета в двора на ТП ДГС Белово;Рисунка на тема „Аз обичам гората“;Закриване на Седмицата на гората;03.04.
04.04.
05.04.
06.04.07.04.
5.ДГС БЛАГОЕВГРАДЗасаждане на 50бр. фидански, съвместно с ученици от ПМГ;Засаждане на 60бр. Фиданки, съвместно с Община Благоевград;Почистване на площи трева в разсадник „Къщата“;Почистване на дворното пространство в ТП ДГС Благоевград;03-09.04.
6.ДГС БРЕЗНИКЗалесяване на фиданки в района на Лесопарк „Бърдото“;Поднасяне на венци и цветя на паметника на лесовъда инж. Стамен Димитров в Горски разсадник „Старият яз“;Предоставяне на фиданки за залесяване на учреждения на територята на община Брезник;03-09.04.
7.ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНАПопълване на горски култури в подотдел 14б1 на площ 2,5 дка; Почистване на заслонв местността „Брезовица“ над село Кладница;07.04.
8.ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВОблагородяване на двора пред сградата на ДГС Гоце Делчев;Засаждане на 10бр. Брези в двора на детска градина „Детелина“;Почистване и облагородяване на двора на горския дом в с. Корница;Почистване и облагородяване на двора на стопанска сграда в м. „Чарка“;03-09.04.
9.ДГС ГЪРМЕНЗалесителни мероприятия;03-09.04.
10.ДЛС ДИКЧАН110 години! Изложба на ловни трофеи в конферентната зала на административната сграда, свободен достъп;Излъчване на мултимедия всички ловни филми и снимки, направени на територията на стопанството;Подробна презентация пред ученици;Залесяване с фиданки от дъб и черен бор в землището на село Вълкосел;03-09.04.
11.ДГС ДОБРИНИЩЕМероприятия с ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ – разходка в гората и запознаване с ползите от гората и дейностите на горското стопанство за опазването и за поколянията;Почистване на района около Ловна хижа „Гоце Делчев“;Залесяване с фиданки от обикновен кестен с участието на служители на ОА Банско;03-09.04.
12.ДГС ДУПНИЦАЗалесяване на площ от 1 дка в подотдел 430 „д1“, землището на с. Големо село, община Бобов дол, съвместно с ученици;03-09.04.
13.ДГС ЕЛЕШНИЦАЗалесяване на фиданки с ОУ „Братя Миладинови“- с. Елешница;03-09.04.
14.ДГС ЕЛИН ПЕЛИНОткриване на Седмицата на гората;Открит урок от горски педагози в училища;Залесяване на площи от ДГТ в землището на с. Горно Камарци, с деца от столично училище с финансовата подкрепа на „Газтек БГ“ АД и „Овергаз мрежи“ АДДни на отворени врати;Работна среща за обмяна на опит на територията на ДГС БЕЛОВО с участието на служители от ДГС ЕЛИН ПЕЛИН, ДГС ЕТРОПОЛЕ ДГС АРАМЛИЕЦ и ДГС ТЕТЕВЕН – 6 и 7 април;Производство на фиданки;Обсъждане на новите изменения на ЗГ;Тържествено отбелязване на Седмицата на гората – Велинград, х-л „Елбрус“;31.03 – 07:04
15.ДГС ЕТРОПОЛЕОткриване на Седмицата на гората с настоящи и бивши служители;Залесяване на площи в ДГТ в землището на с. Брусен, съвместно с ученици;Съвместна работна среща…Венинград, х-л „Елбрус“Работна среща за обмяна на опит със служители на ДГС ЕТРОПОЛЕ и ДГС ПИРДОП на теми – маркиране на ЛФ 2024г. и разсадниково производство;03.04.
05.04.

6-7.04
11.04.
16.ДГС ЗЕМЕНЗалесителни мероприятия;03-09.04.
17.ДГС ИХТИМАНОткриване на Седмицата на гората пред колектива на стопанството;Среща с ученици за запознаване с лесовъдската професия;Залесяване от служителите от стопанството, съвместно със служители от ИАГ и РДГ София;Официално тържество;03-09.04.
18.ДГС КАТУНЦИСрещи с учители от ОУ „Христо Ботев“;Залесителни мероприятия с ученици;03-09.04.
19.ДГС КРЕСНАБеседа с деца от ЦДГ „Здраве“;Отглеждане (окопаване) на чинарови дръвчета на територията на „ДГС Кресна“;03-09.04.
20.ДГС МЕСТАЗалесителни мероприятия;03-09.04.
21.ДГС НЕВЕСТИНООткриване в Хисарлъка;Групово посещение на природна забележителност на водопад „Света Ана“Залесяване с пикирани фиданки, произведени от „ДГС Невестино“Основно пролетно почистване;03.04.05.04.

06.04.
07.04.
22.ДГС ОСОГОВООфициално откриване и поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Йордан Митрев в местността „Юч бунар“;Срещи и беседи с ученици, относно ползите от гората и значението на лесобъдската професия;Провеждане на образователни игри;Облагородяване на двора на стопанството;03-09.04.
23.ДГС ПЕТРИЧ110 години! Официално откриване със служители и гости;Залесяване съвместно с ученици в местността „Тинкина поляна“;Почистване на пътя до х. Беласица, съвместно с ученици;Горска работилница с ученици от с. Първомай;Постерна изложба на ученици по повод 100-ата годишнина, награждаване на отличилите се участници;03.04.
04.04.
05.05.
06.04.

07.04.
24.ДГС ПИРДОПЗалесяване на фиданки пред административната сграда на стопанството;Дни на отворени врати в разсадник „Манджерин“;Занимания на открито с деца;Популяризиране на дейността и работата на горското стопанство чрез подходящи материали, интервюта и други в местните средства за масова информация;03-09.04.
25.ДГС РАДОМИРСъздаване на училищна гора в Перник;Залесяване по случай 110 г. Гимназия Радомир;Викторина на горска тема;Състезание с лък;Правила за безопасно боравене с огън;Залесяване с медоносни дървета и храсти в местността „Света Петка“;03.04.
04.04.
06.04.
26.ДГС РАЗЛОГ110 години! Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Симеон Петеларов – първият лесовъд – залесител на „Голак“;Залесявания след информационна кампания;Служители на ДГС Разлог и на ЮЗДП ДП, заедно с ученици от с. Баня ще участват в залесителни мероприятия;Културно – исторически и природо-опознавателен преход по определен маршрут;03-09.04.
27.ДГС САМОКОВЗалесителни мероприятия;03-09.04.
28. ДГС САНДАНСКИСреща и беседа с ученици на тема: „Недопускане на горски пожари“03-09.04.
29.ДГС СИМИТЛИОткриване на Седмицата на гората;Укрепване и залесяване на Порой „Бабин трап“, съвместно с РДГ;Почистване на основни горски пътища в ГСУ „Предел“ и ГСУ „Тросково“;Запознаване на деца и ученици с горските дейности;03.04.04.04.
05.04.


06.04.
30.ДГС СОФИЯЗалесителни мероприятия;03-09.04.
31.ДГС СТРУМЯНИРемонт на паметник за 100- хилядния декар, кът за отдих;Залесяване с ученици в селата Микрево, Струмяни и Илинденци;03-09.04.
32.ДГС ТЕТЕВЕНПочистване на зелените площи около административната сграда на бившето „ДГС Рибарица“;Почистване на площи и залесяване от служители и ученици от НПГГСД „Сава Младенов“ в местността „Климаш“;Среща с бивши служители;Работна среща за обмяна на опит…Велинград, х-л „Елбрус“;03.04.

04.04.05.04.06.04.06-07.04
33.ДГС ТРЪНПоднасяне на цветя на паметника на лесовъда инж. Яким Тошков;Почиствае на двора на ДГС и залесяване;Изложба на рисунка;Празничен коктейл;04.04.
05.04.
06.04.
07.04.
34.ДГС ЯКОРУДАПодрязване на градината с арония в разсадник „Трещеник“;Залесяване с ученици от село Конарско;Конкурс за най-добра рисунка;04.04.
05.04.
07.04.
35.ДЛС ИСКЪР
36.ДГС РИЛСКИ МАНАСТИРПочистване на района около информационния и посетителски център „Стобски пирамиди“ и засаждане на декоративни и местни дървесни видове;03-09.04.
37.ДГС СЛИВНИЦАИгри, свързани с лесовъдската дейност и залесяване с деца от ОДЗ – Сливница;Залесяване с доброволци в землището на с. Златуша;04.04.

08.04.
38.ДГС КЮСТЕНДИЛПоднасяне на венци и цветя на паметника на лесовъда Йордан Митрев в лесопарк :Хисарлъка“;Залесяване в държавна горска територия с предвидени лесокултурни мероприятия с участието на деца, доброволци, служители на стопанството и РДГ Кюстендил;Засаждане на пикирани фиданки, произведени в държавен горски разсадник „Долно Уйно“, с участието на ученици, доброволци в зелени и паркови площи;Засаждане на медоносни дървесни видове;31.03.

05.04.
06.04.
07.04.
39.ДЛС КРИЧИМОткриване;„Деца сред природата“, урок на открито;Ден на отворените врати – посрещане на туристи и обиколка по два от туристическите маршрути;„Аз обичам да рисуам“ – детски рисунки с природни материали;„Да работим сред природата“ – почистване на парка, залесяване на парка, гората и площи около административнарта сграда;03.04.04.04.
05.04.


06.04.
- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини