домБългарияРегионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от...

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от ИАГ

- Advertisement -spot_img

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от ИАГ, съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Изработването на документа ще се финансира от проект „Земите и горите на орела“, като изготвянето му е утвърдено от ЕК и изпълнителния директор на горската агенция. Регионалната програма ще замести включените в дейност С 5 областни планове за развитие на областите Търговище и Шумен.

От нас се иска да направим една работеща програма, да си поставим ясни задачи и цели и да покажем къде искаме да бъдем след 10 години. Въз основа на програмата ще можем да кандидатстваме по различни европейски програми и да отделим един значителен ресурс, чрез който да възстановим унищожените пояси, да презалесим съхнещите и да преведем тази мрежа във вида, в който тя е била планирана през миналия век, обясни пред екипа по проекта от СИДП инж. Николай Василев, началник на отдел СПГС в МЗм. 

В Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде представено текущото състояние на поясите, проблемите пред лесовъдите с тяхното стопанисване и решението им. В документа ще залегнат важни моменти свързани с разширяването на поясите, съхненето при ясена, както и разминаванията с данните на кадастъра. Тази необходима регионална горска политика ще се очаква да бъде готова до края на годината.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини