домБългария

България

ДФЗ: Системата за електронни услуги работи

В Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) към момента има регистрирани 56 432 земеделски стопани, като 19 228 от тях...

Осигурени са 500 хил. лева за борба с доматения молец

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2023 г. Средствата са осигурени по схемата...

9 млн. лева се отпускат на развъдните организации за 2023 г.

Финансов ресурс от 9 000 000 лв. утвърди Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за развъдните организации по схемата за държавна помощ „Помощ...

100 000 лв. за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 100 000 лева за 2023 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата...

Зарибиха река Росица с 18 000 балкански пъстърви

Пролетно зарибяване с 18 хиляди екземпляра балканска пъстърва извършиха служители на Държавно ловно стопанство „Росица“ – гр. Севлиево. Пускането на малките рибки във водите...

Вижте