домПчеларствоПопулярни технологии за отглеждане в пчеларството обсъждат на семират

Популярни технологии за отглеждане в пчеларството обсъждат на семират

- Advertisement -spot_img

На 8 април 2023 г. (събота) от 10 до 12:30 ч. Институт по животновъдни науки – Костинброд на Селскостопанска академия и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ, Териториален областен офис – Перник) организират информационно-обучителен семинар с демонстрация на тема „Популярни технологии за отглеждане в пчеларството. Подготовка на пчелните семейства за главна паша“.

Място на провеждане: с. Мещица, общ. Перник, демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Георги Русимов.

Сборен пункт: в 9:30 ч. пред кметството на с. Мещица, общ. Перник

По време на семинара ще бъде напровена демонстрация на популярни технологии в пчеларството и по какъв начин става подготовката на пчелните семейства за главна паша през пролетта.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г., също така с възможностите за подпомагане по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. за стопанства в сектор „Пчеларство“.

Основни теми на информационния семинар са:

  • Популярни технологии за отглеждане в пчеларството
  • Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша – демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Георги Русимов, с. Мещица, обл. Перник
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 и възможности за подпомагане по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. за стопанства в сектор „Пчеларство“.
- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини