домЗемеделиеМултидисциплинарен екип от ССА с резултати от изследвания на зимна обикновена пшеница

Мултидисциплинарен екип от ССА с резултати от изследвания на зимна обикновена пшеница

- Advertisement -spot_img

В рамките на дейностите по ННП „Здравословни храни за силна биоиконимика и качество на живот“ мултидисциплинарен екип от Селскостопанска академия проведе целенасочени изследвания и оценка на рискови фактори свързани с производството на зимна обикновена пшеница. 

Систематизирани са данни от проведени полски опити в различни агроекологични райони, характеризиращи се със специфични почвено-климатични условия. 

Извършено е диференциране при лабораторни условия и съпоставка с натрупаната информация в реална производствена среда. 

Оценен е адаптивният потенциал на голям набор от сортове и тяхната продуктивност при наличие на абиотичен и биотичен стрес. 

Представени са препоръки за изграждане на адекватна сортова структура и някои възможности за успешни технологични решения за стабилно производство. 

Резултатите са обобщени в информационна брошура „Устойчиво производство на зимна обикновена пшеница в рискова климатична среда“:

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини