домРибарствоСтратев и изпълнителният директор на ИАРА подписаха договори по ПМДР на обща...

Стратев и изпълнителният директор на ИАРА подписаха договори по ПМДР на обща стойност 1 760 767 лева

- Advertisement -spot_img

Три договора на обща стойност 1 760 767 лева, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подписаха заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Николай Георгиев. Бенефициент е ИАРА, като средствата са предназначени за подпомагане на контролната ѝ дейност.

Целта е да бъде разширен и надграден функционалният обхват и възможностите на Системата за наблюдение на риболовните кораби и електронния риболовен дневник на агенцията. Това ще се осъществи чрез разработка и внедряване на нови функции за автоматизирано реализиране на предварително уведомление от риболовните кораби за разтоварване на калкан и други видове, под режим на специално наблюдение. Проектът гарантира изпълнението и прилагането на системата на ЕС за контрол и инспекция, включително за борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов чрез използване на модерни технологии за оперативен анализ на информацията. Създава се възможност да бъде подпомогнато организирането на системните и автоматизирани кръстосани проверки.

Също така предстои да бъде възложено изработването на марки, предназначени за поставяне върху риболовните уреди на лицата с разрешителни за извършване на стопански риболов, с цел уеднаквяване на стандартите  на ЕС. Предвидено е 100 000 марки  да бъдат поставени върху рибарските уреди, мрежи и пособия на лицата с разрешителни за извършване на стопански риболов на територията на страната.

Закупуването на лятна и зимна униформа за служителите с контролни функции в ИАРА също е заложено като дейност. Предвид различните климатични и географски условия на работа и спецификата на проверяваните обекти на служителите ще бъде осигурено подходящо служебно облекло.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини