домРибарствоОткриха процедура по прием на документи за подбор на проекти по мярка...

Откриха процедура по прием на документи за подбор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“

- Advertisement -spot_img

Община Созопол съобщава на рибарската общност, че е открита процедура по прием на документи за подбор на проекти „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Риболов“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ на Европейския парламент. Допустимите кандидати са оператори на риболовни кораби в стопанския риболов, съобщиха от администрацията в морския град. 

По мярка 5.3 се осигуряват компенсации на операторите в стопанския риболов за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от войната между Русия и Украйна и последиците от върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. От община Созопол са поместили конкретните изисквания към кандидатите в официалната си интернет страница. Сред тях са редица разрешителни за риболов, документи за регистриран плавателен съд и справка за приходите от риболовна дейност за миналата година. 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 26 май 2023 година. В случаите, когато кандидатът е собственик/ползвател на един допустим риболовен кораб, максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля 200 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 400 000 лева.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини