домРибарствоВътев: Екипът на МЗХ ускори изпълнението на Програмата за морско дело и...

Вътев: Екипът на МЗХ ускори изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство

- Advertisement -spot_img

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и новото ръководство на МЗХ ускориха изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Новият екип на МЗХ установи, че по програмата има  сериозно забавяне на административните процеси в Управляващия орган и идентифицира редица проблеми, свързани с изпълнението й. Установен бе риск от загуба на финансови средства по ПМДР 2014-2020 г. в размер на 12% от средствата или около 24 млн. лева и липса на нужната ангажираност от страна на Управляващия орган за преодоляването на тази загуба. Освен това преди встъпване в длъжност на новото ръководство на МЗХ е имало сериозно забавяне в последните месеци при сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати и изоставане в нормативните срокове за оценка на постъпилите проектни предложения по различни отворени процедури.

Министър Вътев и ресорният заместник-министър Деян Стратев в спешен порядък съкратиха сроковете за сключване на договори с избраните кандидати и приключване на оценките на проектните предложения. От Управляващия орган е осигурена пълна подкрепа и съдействие за бенефициентите за успешното приключване на проектите им до края на допустимия период. Поради установени нереализирани средства по ПМДР 2014-2020 г., в спешен порядък се подготви изменение на Индикативната годишна работна програма на ПМДР 2014-2020 г. за 2023 г., в която се заявяват приеми през 2023 г. на обща стойност над 19 милиона лева. Мерките са насочени към инвестиции в рибарски пристанища, морски научни изследвания и е предвидено повторно предоставяне на компенсации за сектора за преодоляване на икономическите последствия от войната в Украйна за 2023 г. Планираните за прием мерки са съобразени със срокове за разплащане към контрагентите на бенефициентите, така че да бъде осигурена възможност за подаване на искания за плащане в първата половина на 2024 г.

Новият екип на МЗХ възобнови добрия диалог с Европейската комисия, в резултат на което бе договорено спешно изменение на ПМДР 2014-2020 г. с цел овладяване на риска от загуба на средства и ускорено стартиране на спрелия старт на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Така ще се осигури нужният финансов ресурс в мерките, планирани за прием до края на годината и успешно да се изпълни максимален бюджет от ПМДР 2014-2020 г.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини