домРибарствоИзследване на ИАРА показа стабилност на запасите от риба и рапан

Изследване на ИАРА показа стабилност на запасите от риба и рапан

- Advertisement -spot_img

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) изследва запасите от най-значимите видове черноморски риби и рапан. Изследването се финансира от Програмата за морско дело и рибарство по проект  № BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“, договор за безвъзмездна помощ  № МДР-ИП-01-112/13.06.2022 г.

Изследванията са извършвани чрез дънни и пелагични трални снимки и събиране на биологични проби от улова на калкан, трицона, хамсия, сафрид, барбуня, меджид, черноморска акула и рапан. Изследванията са осъществени в рамките на 2022 година. Установената биомаса по видове е както следва: калкан – 1 737 тона, трицона – 43 015 тона, меджид – 15 903 тона, барбун – 8 854 тона, сафрид – 5 243 тона. През годината са събрани и анализирани 118 проби от 8 черноморски вида, включващи 6 964 индивида. В  допълнение, 100 риболовни дни бяха наблюдавани посредством научни наблюдатели, което допринесе за оценка на уловеното, изхвърленото и разтовареното количество риба и други морски организми. Заключенията от научните изследвания показват стабилност на запасите и устойчив риболов.  

Чрез изпълнението на проекта се подпомогна събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2022 г., даващи възможност за оценка на: състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси; нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми; социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор в рамките на Съюза.

Бюджетът на проекта е 1 008 261,74 лв., от които 80%  в размер на 806 609,40 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 20% в размер на 201 652,34 лв. от държавния бюджет на Република България. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30.11.2023 г.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини